Κολλητό και καρφωτό παρκέ, παχος 14 mm ,σε κανδρονιαρισμενο κόντρα πλακέ θαλάσσης

Facebook